Rutiner og regler

1. Lånekort
Alle som har begynt grunnskolen får lånekort gratis på biblioteket. For å få lånekort må legitimasjon vises frem, eller du må ha med deg en voksen foresatt. For elever i Stjørdal blir lånekortene delt ut gjennom skolen. Har du glemt lånekortet, må du vise legitimasjon for å få lånt. Har du mistet lånekortet, koster det 30 kr for å få et nytt.

Du kan også finne lånekortet ditt via mobilweben vår. Gå inn på våre hjemmesider via smarttelefon, logg inn i Meg&Mitt og velg lånekort. Ønsker du å ha dette lett tilgjengelig, er det bare å ta skjermbilde slik at det lagres i bildegalleriet ditt.

For å låne på utlånsautomatene våre må du bruke en app med QR-kodeleser eller Snapchat. Skann QR-koden på skjermen og trykk «Lån». Første gang man skanner koden blir man bedt om å skrive inn lånekortnummer og PIN-kode.

Nasjonalt lånekort
Alle som har fylt 15 år, kan få nasjonalt lånekort. Med nasjonalt lånekort kan man bruke samme kort over hele landet, og man får tilgang til nettjenester som f.eks. Filmbib.

Hvis du har nasjonalt lånekort kan du søke etter og bestille bøker fra andre bibliotek selv. Dette gjør du via sidene samsok.no eller bibsok.no.


2. Lån og reservering

Utlånstid:

 • Bøker, lydbøker, filmbokser m.m → 4 uker
 • Tidsskrift, seriebøker → 2 uker
 • Filmer → 1 uke
 • Ipad → 1 time, kun til bruk i biblioteket

Hvis det er lang venteliste, kan lånetiden forkortes.
Ønsker du å forlenge lånet, eller stå på venteliste, kan du gjøre dette gjennom Meg&Mitt, ved å ringe oss eller sende e-post.

Det som ikke kan lånes med hjem er f.eks. ipader, aviser, siste nummer av tidsskrift og brettspill.

Du står personlig ansvarlig for det du låner.

Fjernlån
Når vi skaffer deg bøker eller annet fra et annet bibliotek, kalles det fjernlån. Ved fjernlån må du som låner forholde deg til regler gitt av eierbiblioteket. Dermed kan lånetiden også avvike fra Stjørdal bibliotek sine lånetider.

Hvis du har nasjonalt lånekort kan du søke etter og bestille bøker fra andre bibliotek selv (også kalt Norgeslån). Dette gjør du via sidene samsok.no eller bibsok.no.

Reservering
Hvis materialet er utlånt kan du reservere. Da står du på venteliste og du får melding når det du reserverte kan hentes. Ved henting må du ha hentefrist og reservasjonsnummer tilgjenglig. Vi har åpen hentehylle i vår åpningstid, som betyr at du kan hente det du har bestilt selv. Har du bestilt fjernlån, må du henvende deg i skranken i vår betjente åpningstid.

Du kan selv fornye og reservere bøker og filmer ved å logge inn i Meg&Mitt.

 

3. Purregebyr og erstatning
Purregebyr
Når du låner, får du en innleveringsfrist. Fristen finner du på utlånskvitteringen, og på din bruker i Meg&Mitt. Å huske fristen er låntakers ansvar. Dersom du ikke har levert tilbake innen fristen, får du tilsendt purring på sms, e-post eller brev. Du må betale et gebyrbeløp per purring du får. Gebyret kan du betale i skranken ved innlevering.

Erstatning
Dersom du ikke leverer etter 3. purring, blir du sperret for ytterligere utlån, og det sendes ut et erstatningskrav. Erstatningsbeløpet varierer etter dokumentets verdi. Du må i tillegg betale et gebyrbeløp på 100 kr.

Dersom utlånt materiale er ødelagt ved uaktsomhet, må det også erstattes.

Egne regler for grunnskoleelever.

 

4. Kopi, skanning og internett
Printer
Vi har printer for kopi, utskrift og skanning.
Priser for kopiering:

 • A4svart ensidig → 5 kr
 • A4svart tosidig → 10 kr
 • A4farge ensidig → 10 kr
 • A4farge tosidig → 20 kr
 • A3svart ensidig →10 kr
 • A3svart tosidig → 20 kr
 • A3farge ensidig → 20 kr
 • A3farge tosidig → 40 kr

Vi kan også attestere kopier.

Internett
Du kan benytte deg av bibliotekets stasjonære pc-er eller ipader inntil 1 time om dagen. Vi har også gratis Wi-Fi gjennom «Kimen-gjest». Pålogging skjer med lånekort og pinkode eller ved å få tilsendt en kode på sms.

Translate »