Program:
• Innlegg ved Erik Strandbakke (Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin)
• Bruker- og pårørendeinnlegg

Vi inviterer brukere, familie, venner, naboer, studenter, helsepersonell osv. til åpent møte der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om rus og psykisk helse.
Ingen påmelding, kaffepause underveis.

Velkommen!