Visste du at du kan få sett og lest en rekke dokumenter hos ⇒Nasjonalbibliotekets nettbibliotek?
Nasjonalbiblioteket digitaliserer bøker, bilder, tidsskrift, aviser, musikkmanuskripter, kart og brev.

Alle i Norge har tilgang til det som er merket “Tilgang for norske IP-adresser” og “Tilgang for alle”.

På grunn av koronasituasjonen har Nasjonalbiblioteket åpnet opp for hjemmetilgang på dokumenter merket med “kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler”. Denne tilgangen fås på to måter:

    • Alle elever, studenter, lærere og vitenskapelig ansatte kan logge seg inn via ⇒FEIDE for tilgang.
    • Alle andre brukere må søke om tilgang via Nasjonalbiblioteket. Informasjon om hvordan du gjør dette, finner du på ⇒nb.no/utvidet-tilgang

Gjør deg kjent med Nasjonalbibliotekets nettbibliotek på ⇒www.nb.no/search.

Vi gjør oppmerksom på at lisensvilkårene må følges. Les mer om dette på ⇒nb.no/lisens, og på det enkelte dokument.

Logo Nasjonalbiblioteket
Translate »