Hva er NLB?
NLB er Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek som produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift til de som strever med å lese vanlig trykt tekst.

 

Hvem kan låne?
Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB.

Årsaker kan være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Har du et annet morsmål enn norsk, må du også ha en lesevanske som beskrevet over, for å få lånerett.

NLB vil kunne be om at du dokumenterer dine lesevansker dersom det er usikkerhet om vilkårene er oppfylt.

 

Jente hører på lydbok

 

Barn, ungdom og studenter
Barn og ungdom som trenger skolelydbøker, skal registreres av skolen hos ⇒Statped skolelydbok. Ta kontakt med din skole for å få brukernavn og passord –  skolen har ofte en kontaktperson for dette. Samtidig som man får tilgang til skolebøker på lydbok, kan man bruke samme brukernavn og passord til å logge inn på NLB for å låne barne- og ungdomsbøker.

Studenter med lesevansker kan låne studielitteratur som lydbok fra NLB. Tilbudet er gratis og for studenter på universitet, høgskole og fagskole. Blinde og sterkt svaksynte studenter har rett til å få produsert studielitteraturen de trenger. Øyelege eller synspedagog må bekrefte synshemmingen.

 

Hvordan låner jeg?
Etter at du har sjekket at du har rett til å låne, må du først ⇒melde deg inn og få tilsendt brukernavn/lånernummer og passord. Barn og ungdom i skolealder får brukernavn og passord fra skolen.

Deretter kan man låne og høre lydbøker, enten via appen Lydhør, med PC/Mac eller med DAISY-spiller.

LYDHØR – er en app som gir deg mulighet til å lytte til lydbøker på mobil og nettbrett.
⇒Les mer om hvordan Lydhør fungerer.

PC OG MAC – For å låne bøker på PC eller MAC må du logge deg inn på ⇒Min side⇒nlb.no.
⇒Les mer om avspilling på PC og MAC.

DAISY-spiller – Hvis du vil lytte til lydbøker på CD, bør du skaffe en DAISY-spiller. CD-er får du gratis tilsendt i posten av NLB. DAISY-spillere er spesielt tilpasset synshemmede og er enkle å bruke.
⇒Les mer om DAISY-spillere

 

Informasjon er hentet fra ⇒www.nlb.no og ⇒Statped skolelydbok. Besøk nettsidene for å lese mer om vilkår og tilbud.

Translate »