Nå er det mulig å sette reservasjoner på pause hvis det er en periode du ikke har mulighet til å hente bøker du venter på.

Når du setter dine reservasjoner på pause, vil du ikke få hentemelding i denne perioden, og du mister heller ikke plassen din i ventelisten. Dette gjør du ved å logge inn i Meg&Mitt, gå til dine reserveringer og finn knappen for å sette pause.

OBS: Fjernlån og reserveringer som du allerede har fått hentemelding på, kan det ikke settes pause på.

 

 

Translate »