Stjørdal bibliotek

Stjørdal bibliotek er et sted for å søke opplevelser, kunnskap og informasjon.

21. august 2015 flyttet Stjørdal bibliotek inn i nye lokaler i Kimen kulturhus. Biblioteket er hjertet i kulturhuset og det første du møter når du kommer inn hovedinngangen. Kimen er bygd i Ole Vigs ånd, og derfor finner du navn og sitater etter Ole Vig både i biblioteket og rundt om i huset. Sitatene er funnet frem av Arild Bye. Biblioteket består av to etasjer, et amfi og en mellometasje med Newtonrom. I første etasje finner du avdeling for barn og ungdom, og i andre etasje avdeling for voksne.

Vi har automater for å låne og levere. Dette finner du i passasjen bak skranken. Man trenger lånekort for å låne på automatene, men ikke for å levere. Selv om biblioteket er stengt kan man levere i automaten så lenge kulturhuset er åpent.

På biblioteket skal alle trives. Derfor prøver vi å ha et tilbud til alle uansett hvem du er. I menyen til høyre finner du opplysninger om hvem vi er, hva vi har og hvilke regler som gjelder for biblioteket. Skal du benytte deg av våre tjenester, kan du enten oppsøke våre lokaler, ta kontakt på telefon eller e-post. Vi lover uansett å hjelpe deg så godt vi kan!

bibliotek-amfi

Foto: Odd-Rune Wang

Biblioteket er også et sted med mye aktivitet. Vi har et eget bibliotekamfi som kan romme utstillinger, konserter, møter og andre typer arrangement. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bruke oss.

 

§ 1. Målsetting
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. […]

(Lov om folkebibliotek. Lov 21. juni 2013 nr. 95)

Del