Personvernerklæring

Personvern og informasjonskapsler

Vår nettstedsadresse er: https://stjordalbibliotek.no.
Stjørdal bibliotek er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker tjenesten Meg&Mitt og besøker denne nettsiden.

Med personvernopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig
Stjørdal kommune er behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. For behandlingen av personopplysninger knyttet til Stjørdal bibliotek sine tjenester er det daglige ansvaret delegert til Stjørdal bibliotek. Dersom du har spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på folkebiblioteket@stjordal.kommune.no, eller kontakte kommunens personvernombud på simon@varit.no.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kontaktskjemaer
Hvis du bruker våre kontaktskjema på www.stjordalbibliotek.no vil informasjonen du sender inn bli lagret i våre datasystem så lenge det foreligger et saklig behov for dette. Vi samler inn navn og lånekortnummer for å vite hvem du er, og e-post for å svare på forespørselen. For skjema om forespørsel om studierom vil navn registreres i vårt bookingsystem og skrives på papirskjema på aktuelt rom i aktuelt tidsrom. Informasjon du sender via våre kontaktskjema vil bli behandlet med diskresjon.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på bibliotekets nettsider. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Stjørdal bibliotek bruker cookies kun til webstatistikk-formål, som innebærer følgende:

  • Hvilken nettside den besøkende var på, nettsidene den besøkende kom fra, og gikk videre til
  • Hvor lang tid den besøkende var på nettsiden
  • Hvilket datautstyr som ble brukt (PC/nettbrett/mobil, operativsystem, skjermstørrelse/oppløsning)
  • Hvilken nettleser som ble brukt

Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

For bruk av Mikromarc-tjenestene ligger det informasjon om informasjonskapsler og personvern i tjenestene.

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende
Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, opplysninger om helse, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Vi oppfordrer deg også om å ikke sende oss personnummer.

Opplysninger du selv oppgir ved å registrere deg som låner
For å låne bøker og andre medier må du ha et lånekort, som du får ved å registrere deg som låner. For å få lånekort ved Stjørdal bibliotek, trenger vi å registrere personopplysninger om deg. Når du registrerer deg som låner, vil vi samle inn og lagre ditt fornavn, etternavn, kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer) og fødselsdato/fødselsnummer/ID-nummer. Vi behandler ditt fornavn, etternavn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg.

Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler videre inn fødselsnummer/ID-nummer fordi det forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. Fødselsnummer/ID-nummer bruker vi for å koble deg opp mot nasjonalt låneregister om ønskelig. Vi behandler med andre ord din fødselsdato og ditt fødselsnummer/ID-nummer fordi det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse.

Du har rett til å be om innsyn i opplysninger om deg selv som biblioteket oppbevarer og behandler. Du kan selv endre dine personopplysninger på nett.

Om du ønsker å slette lånekortet, må du ta kontakt med oss på Stjørdal bibliotek, eller på e-post: folkebiblioteket@stjordal.kommune.no. Utestående lån må leveres og eventuell gjeld må være oppgjort før medlemskap kan avsluttes.

Lånehistorikk og lånedata
Som låner hos oss vil biblioteket i begrenset utstrekning samle inn og behandle data om hva du låner (lånehistorikk). Denne lånehistorikken samler biblioteket inn utelukkende med det formål å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg. Vi vil slette eller anonymisere den aktuelle lånehistorikk i samsvar med personvernlovgivningen senest 14 dager etter at du har levert tilbake lånet.

Dersom du samtykker til det, kan biblioteket lagre din lånehistorikk slik at den er tilgjengelig for deg til enhver tid. Samtykke kan gis ved brukerregistrering, eller du kan gjøre det selv på din bruker i «Meg&Mitt».

Med lånedata og lånehistorikk menes at vi lagrer informasjon om lån du har foretatt – dette inkluderer dato og klokkeslett for utlån og innlevering, samt sted for utlån og innlevering.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, og kreve at lånehistorikken og lånedataen slettes i samsvar med personvernlovgivningen.

Til bibliotekstatistikk som rapporteres inn årlig til Nasjonalbiblioteket/Statistisk sentralbyrå lagres ditt totale antall lån, kjønn, alder, postnummer og barn/voksen. Denne statistikken er anonymisert og kan ikke knyttes til deg som person.

Om du har gjeld i form av purringer eller erstatningskrav, finnes de i systemet til gjelden er gjort opp.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.


Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet
Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning ved at vi inngår en databehandleravtale med disse tredjepartene.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på folkebiblioteket@stjordal.kommune.no

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Klageorgan
Dersom du mener at biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer
Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Kontakt
Dersom du ønsker med informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på folkebiblioteket@stjordal.kommune.no eller kontakte kommunens personvernombud på simon@varit.no.

 

Del