Rutiner og regler

Smitteverntiltak

Ingen fysisk veiledning

På grunn av den pågående koronapandemien, kan kan vi ikke veilede deg ute i biblioteklokalene.

Det betyr at du må…

  • finne fram på PC-en selv.
  • kopiere/skrive ut selv.
  • skanne dokumenter selv.

Det henger bruksanvisning på publikumskriveren. Denne forklarer hvordan du kopierer, og hvordan du skanner dokumenter.

 

Studierom

Hvis du vil bruke studierommene våre, må du registrere deg. Du ser mer informasjon om studieboksene våre her.

 

Munnbind

Det er ikke lenger påbudt med munnbind i Stjørdal kommune, men det er fortsatt anbefalt.

1. Lånekort

Lokalt lånekort

Alle som har begynt på grunnskolen får lånekort gratis på Stjørdal bibliotek. For å få lånekort må legitimasjon vises frem, eller du må ha med deg en foresatt. For elever i Stjørdal kommune blir lånekortene delt ut gjennom skolen.

Du er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet ditt. Har du mistet lånekortet, koster det 40 kroner for et nytt.

Du kan også finne lånekortet ditt via mobilweben vår. Gå inn på våre hjemmesider via smarttelefon, logg inn i Meg&Mitt og velg lånekort. Ønsker du å ha dette lett tilgjengelig, kan du ta skjermbilde av det slik at det lagres i bildegalleriet ditt.

For å låne med mobil på utlånsautomatene våre må du bruke kameraappen (iOS-enheter) eller en app med QR-kodeleser (android-enheter). Skann QR-koden på skjermen og trykk “Lån”. Første gang man skanner koden blir man bedt om å skrive inn lånekortnummer og PIN-kode.

 

Nasjonalt lånekort

Alle som har fylt 15 år, kan få nasjonalt lånekort. Med nasjonalt lånekort kan man bruke samme kort over hele landet, og man får tilgang til nettjenester som f.eks. Filmbib.

Hvis du har nasjonalt lånekort kan du søke etter og bestille bøker fra andre bibliotek selv. Dette gjør du via sidene samsok.no eller bibsok.no.

Meld fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Dette kan du gjøre ved å logge inn på din bruker i Meg&Mitt.

2. Lån og levering

Lån

Du kan låne med lånekort eller med smarttelefon.

For å låne med mobil på utlånsautomatene våre må du bruke en app med QR-kodeleser. Skann QR-koden på skjermen og trykk “Lån”. Første gang man skanner koden blir man bedt om å skrive inn lånekortnummer og PIN-kode. Har du ikke dette, ta kontakt med skranken.

Følg instruksene på utlånsautomaten for å låne. Sjekk at alt du vil låne er registrert på skjermen og trykk avslutt. På kvitteringen står innleveringsfrist. På utlånsautomaten kan du også sjekke status på din bruker (reservasjoner, gjeld, lån o.l.).

Du står personlig ansvarlig for det du låner.

 

Utlånstid

Hovedregelen er fire uker, men kan variere etter type lån. Hvis det er lang venteliste, kan lånetiden forkortes.

Bøker, lydbøker, filmbokser m.m. 4 uker
Tidsskrift, seriebøker, bøker med lang venteliste 2 uker
Filmer 1 uke
iPad 1 time – kun til bruk i biblioteket

 

Ønsker du å forlenge lånet kan du gjøre dette gjennom Meg&Mitt, ved å ringe oss eller sende e-post. Er det venteliste, kan ikke lånet forlenges.

Det som ikke kan lånes med hjem er f.eks. ipader, aviser, siste nummer av tidsskrift og brettspill.

 

Fjernlån

Når vi skaffer deg bøker eller annet fra et annet bibliotek, kalles det fjernlån. Ved fjernlån må du som låner forholde deg til regler gitt av eierbiblioteket. Dermed kan lånetiden også avvike fra Stjørdal bibliotek sine lånetider.

Hvis du har nasjonalt lånekort kan du søke etter og bestille bøker fra andre bibliotek selv (også kalt Norgeslån). Dette gjør du via sidene samsok.no eller bibsok.no.

 

Innlevering

Vi har egen innleveringsautomat. Følg instruksjoner på skjermen og lever ett og ett dokument i gangen. Du kan velge om du vil ha kvittering på det du har levert.

Innleveringsautomaten er tilgjengelig i kulturhusets åpningstid. Det betyr at selv om biblioteket er stengt, kan du levere i automaten frem til kulturhuset stenger.

Du kan levere tilbake bøker lånt fra andre bibliotek hos oss, som vi frakter videre med Norsk Bibliotektransport. Dette må leveres i skranken. OBS: Utlånsfristen fra eierbibliotek kan gå ut under frakttid. Beregn derfor dette når du leverer.

3. Reservering og henting

Reservering

Hvis det du ønsker er utlånt, kan du reservere. Da står du på venteliste og du får melding når det du reserverte kan hentes. Søk opp det du vil låne i søkefeltet på forsiden. Klikk på “Reserver”/”Bestill” og logg inn med lånekortnummer og pin-kode for å fullføre bestillingen.

 

Henting

Du får hentemelding når din bestilling er klar til henting på biblioteket. Dette får du på e-post, SMS eller brev. Måten du kontaktes på, bestemmer du selv ved å logge inn på din bruker i Meg&Mitt.

Ved henting må du ha hentefrist og reservasjonsnummer tilgjengelig. Vi har åpen hentehylle i vår åpningstid, som betyr at du kan hente det du har bestilt selv. Har du bestilt fjernlån, må du henvende deg i skranken i vår betjente åpningstid.

Hentemeldingen inneholder en hentefrist og et reservasjonsnummer. Alle våre reserverte bøker har en lapp med reservasjonsnummer. Finn først hentefristen på boksene på hylla, deretter finner du lapp med riktig reservasjonsnummer.

Lån boka etter du har hentet den på reserveringshylla.

4. Purring og erstatningskrav

Purring

Du er selv ansvarlig for å levere det du har lånt innen fristen. Innleveringsfristen finner du på utlånskvitteringen, og på din bruker i Meg&Mitt. Dersom du ikke har levert tilbake innen fristen, får du tilsendt purring på sms, e-post eller brev. Du må betale et gebyrbeløp per purring du får. Gebyret kan du betale i skranken ved innlevering.

Egne regler for grunnskoleelever.

 

Erstatning

Dersom du ikke leverer etter 3. purring, blir du sperret for ytterligere utlån, og det sendes ut erstatningskrav fra kommunens økonomiavdeling. Erstatningsbeløpet bestemmes av satser fastsatt i kommunestyret. Satsene reguleres årlig på samme måte som øvrige kommunale gebyrer.

Dersom utlånt materiale er ødelagt ved uaktsomhet, må det også erstattes.

5. Kopi, skanning og internett

Kopi, skanning og utskrift

Priser for kopiering og utskrift:

    Svart Farge
A4 Ensidig 5 kr. 10 kr.
Tosidig 10 kr. 20 kr.
A3 Ensidig 10 kr. 20 kr.
Tosidig 20 kr. 40 kr.

 

Skanning av dokumenter for å sende på e-post er gratis.

Vi kan også attestere kopier (rett kopi).

 

Internett

Du kan benytte deg av bibliotekets stasjonære PC-er eller iPader inntil 1 time om dagen. Vi har også gratis Wi-Fi gjennom «Kimen-gjest». Pålogging skjer med lånekort og pinkode, eller ved å få tilsendt en kode på SMS.

Del