Studieplasser

Vi har mange studieplasser – ved Linnormen, på Trollfoten, leksebuen, studiebokser, Newtonplatået, og små og store bord rundt om i biblioteket. Newtonplatået kan brukes så lenge det ikke foregår undervisning eller andre arrangement der.

Vi har tre studiebokser. To av dem kan studiegrupper reservere inntil tre timer per dag – for grupper på tre eller flere. Ta kontakt for reservasjon. Reservasjon må skje senest tre timer før.

Tankefrø
Navngitt i Ole Vigs ånd. Befinner seg i første etasje ved Linnormen.
Rommet kan reserveres i inntil tre timer for studiegrupper.

Hjerterom
Navngitt etter Wergelands hjem der Ole Vig døde. Befinner seg ved ungdomsavdeling i første etasje. Rommet kan reserveres i inntil tre timer for studiegrupper.

Folkevennen
Navngitt etter tidsskriftet der Ole Vig var redaktør. Befinner seg i andre etasje. Dette er et stille studierom til bruk for enkeltpersoner. Dette rommet har ikke reservasjon.

Forespørsel om studierom

Bestiller du for studiegruppe eller leksehjelp/språktrening?

Translate »