Tilgjengelighetserklæring

Vi ønsker at alle besøkene på sidene våre skal føle seg velkomne og at brukeropplevelsen din når opp til de forventningene du måtte ha. Vi arbeider stadig med å forbedre tilgang og brukervennlighet til nettstedet vårt ved å følge flere standarder og retningslinjer.

Se vår tilgjengelighetserklæring:

Tilgjengelighetserklæring (åpnes i nytt vindu)

 

 

Hvordan gjør vi det?

For å hjelpe oss med å gjøre nettstedet til et godt sted for alle, følger vi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Dette er retningslinjer som sier noe om hvordan vi skal lager hjemmesidene våre. Formålet er å øke tilgjengeligheten og gjøre tilgangen til informasjon enklere for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det fører i sin tur til økt brukervennlighet for alle besøkende på websidene.

I WCAG 2.1 defineres tre tilgjengelighetsnivåer. (A, AA and AAA). Vi har valgt nivå AA som mål for denne websiden.

 

Fortell oss hva du syntes

Liker du hjemmesiden vår? Er det noe du ikke er fornøyd med? 
Har du tilbakemeldinger til oss setter vi pris på å høre fra deg.

Du er velkommen til å ta kontakt på:

E-post: folkebiblioteket@stjordal.kommune.no 
Telefon: 404 03 489

Nye stjordalbibliotek.no ble publisert våren 2022. 
Rapporten ble oppdatert 19.07.2022 

Søk

Språkvelger