I andre etasje på Kimen, rett utenfor biblioteket har det dukket opp en ny utstilling! Denne har tittelen Mojhtesh (sørsamisk for minne, minnegave, suvenir). Målet med utstillingen er å sette lys på sørsamisk historie og kulturarv. Den retter samtidig fokus på storsamfunnets forhold til sørsamene.

Utstillinga består av bidrag fra 10 ulike forfattere som fritt har plukket ut postkort fra Tromsø Museums arkiv. Forfatterne har også kommentert med sine personlige refleksjoner. Utstillinga er i tillegg utstyrt med en kort faglig introduksjon som presenterer postkortsjangeren som materielt minne og historisk kilde.

Utstillinga er en del av forskningsprosjektet Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity. Prosjektet var finansiert av Regionale forskningsfond Midt-Norge, og gjennom støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Utstillinga ble først åpnet på Nord universitet, campus Levanger som del av markering av samefolkets dag 2019.

Velkommen!

Translate »